top of page

The hazy inhabitant

Evelien Gysen decodeert en herschrijft haar persoonlijk foto archief.

De inventieve (foto)grafische uitwerkingen die daarbij aangewend worden verwijzen naar de ‘ononderbroken filmische stroom’ van gedachten, herinneringen en stemmingen die kenmerkend zijn voor haar proces.

 

Haar interne monologen lezen we met een inclusieve bril. Verweven met onze eigen bestaande verwachtingshorizon ontstaat een vorm van illusie waarbij je herkenbare dingen meent waar te nemen.

Er schuilt iets verontrustends in dit samenzijn.

 

Het fenomeen van een angstige droom die we interpreteren en in betekenis omzetten wordt door Evelien gecounterd met ruis en raadsels en verjaagt de nachtmerrie door er stille denkobjecten met een magische aanschijn van te maken.

Dat wonderlijke moment  in een onwerkelijke arena waarop je twijfelt wáár je naar kijkt.

Spelend met werkelijkheid en illusie worden we door Evelien Gysen op een verkeerd been gezet en haar ‘hazy inhabitants’ mogen zich heerlijk uitleven in die dubbelrol.

 

De wereld van Evelien Gysen verhaalt zich in experimenten met stream-of-consciousness waarbij geen vastgelegde of vastliggende waarheid te vinden is.

Serena Baplu 2021

bottom of page